Nog een paar dagen

De volgende poldermarkt is alweer over een paar dagen. De markt zal namelijk aankomende zaterdag (29 juni 2013) weer plaatsvinden in het centrum van Poortugaal.


 Er staan weer veel bijzondere dingen op stapel zoals:
  • Vluchtelingenwerk, met exotische hapjes, uitheemse klederdrachten en muziek
  • Roofvogels
  • Informatie over Kasteel Valckesteyn.
Als u ook een keer wat aan wil bieden tijdens een van de markten, schroom dan niet om contact te zoeken!

Verder is de poldermarkt gevraagd om mee te doen met een initiatief ter promotie van lokale initiatieven in Albrandswaard. Hierover zal later meer informatie volgen op onze website.