Petitie “STOP project Buytenland nu”

RHOON - In zeer korte tijd hebben al meer dan 6000 personen de petitie “STOP project Buytenland nu” getekend. De petitie is door kinderen van boeren in het Buytenland opgezet om de ontpolderings plannen van het gebied tegen te gaan. De al meer dan 14 jaar oude plannen zijn niet meer van deze tijd en ook de enorme geldbedragen die ermee gemoeid zijn niet. Al die jaren zitten de bedrijven en bewoners in onzekerheid over hun toekomst terwijl er genoeg alternatieven voorhanden zijn. Zo hebben de boeren zelf plannen gemaakt waarbij met wat meer fiets-, wandel- en ruiterpaden het gebied meer ontsloten wordt. Ook de inpassing van enkele kreken met natuuroevers alsmede de aanleg van bloem- en kruidenrijke akkers en plukranden zullen het tot een biodivers gebied maken. Waarop de bestaande boeren hun werkgevende bedrijven op  een winstgevende wijze kunnen voortzetten.

De petitie die de boerendochters en -zonen hiervoor gestart zijn kan rekenen op veel sympathie. Heel veel positieve reacties hebben ze van de ondertekenaars mogen ontvangen. Echt iedereen vindt het onvoorstelbaar wat men met de polders van Rhoon van plan is: vruchtbare landbouwgrond in een prachtige omgeving, te veranderen in recreatie en ontoegankelijke natte natuur. Dit kan en mag nooit gebeuren is een veel gehoorde reactie. In een tijd van bezuinigen € 120 miljoen+ uitgeven aan nieuwe recreatie en nieuwe natte natuur, terwijl er voor bestaande projecten (recreatie langs de Oude Maas, onderhoud van de Grienden)  geen geld meer is en het verpaupert. Men begrijpt er helemaal niets meer van en steunt de actievoerders dan ook volop.

Om deze actie als een “burgerinitiatief” aan te kunnen merken dat opnieuw behandeld wordt in de Tweede Kamer, zijn 40.000 handtekeningen nodig. Maar alleen het signaal dat er van uit gaat, gekoppeld aan de opmerkingen van de ondertekenaars moet de politiek en uitvoerende instanties tot nadenken stemmen. Want daaruit blijkt maar eens te meer dat er voor de plannen totaal geen draagvlak is.
Om de petitie verder onder de aandacht te brengen zal ook tijdens de Kerstpoldermarkt in Poortugaal op 14 december een delegatie aanwezig zijn om te flyeren en met handtekeningenlijsten en een laptop sympathisanten voor de actie te werven.
Uiteraard hoeft u daar niet op te wachten. Uw steun betuigen kan ook nu al via deze website:  http://www.petities24.com/stop_project_buytenland_nu

Wilt u op een andere manier ondersteunen (flyers uitdelen, handtekeningen inzamelen, flyers in uw bedrijf distribueren) stuur dan een bericht naar sharonadeklerk@gmail.com 
Meer informatie over het gebied en de actie op www.polderdag-rhoon.nl of op www.redpoldersrhoon.nl